Funkcjonalność

Dokumenty:

 • Dostępne typy dokumentów: zamówienie, faktura, paragon, dowód dostawy/zwrotu, przyjęcie/wydanie magazynowe, przyjęcie/wydanie kasowe, zapotrzebowanie, likwidacja, inwentaryzacja, wydanie gratisów, wizyta bezproduktywna,
 • Możliwość ręcznego ustawienia typu ceny, rabatu, typu i terminu płatności oraz terminu dostawy,
 • Możliwość drukowania dokumentów za pomocą dowolnej drukarki z wykorzystaniem modułu bluetooth lub WiFi,
 • Fiskalizacja paragonów za pomocą drukarek fiskalnych NOVITUS oraz POSNET,
 • Możliwość dodania notatki do dokumentu,
 • Możliwość realizacji utworzonych zamówień,
 • Dostęp do historii zakupów i zamówień kontrahenta,
 • Dostęp do rozrachunków kontrahenta podczas tworzenia dokumentu.

 

Magazyny:

 • Przeglądanie listy magazynów,
 • Dostęp do danych szczegółowych magazynów,
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej (w tym przyjęcie oraz wydanie magazynowe, zapotrzebowanie),
 • Szybkie wyszukiwanie na liście magazynów,
 • Możliwość filtrowania.

 

Kontrahenci:

 • Przeglądanie listy kontrahentów,
 • Szybkie wyszukiwanie na liście kontrahentów,
 • Możliwość filtrowania po dowolnej kolumnie danych,
 • Predefiniowany filtr po miejscowości,
 • Wyświetlanie danych szczegółowych kontrahenta,
 • Możliwość wysłania wiadomości SMS, maila oraz zadzwonienia do kontrahenta z poziomu aplikacji,
 • Możliwość wyświetlenia lokalizacji siedziby kontrahenta na mapie Google z poziomu aplikacji,
 • Wyświetlanie warunków handlowych kontrahenta,
 • Możliwość dodania nowego kontrahenta przez przedstawiciela,
 • Weryfikacja numeru NIP oraz import danych kontrahenta z systemu VIES,
 • Kontrola zadłużenia kontrahenta.

 

Towary

 • Przeglądanie listy towarów i usług,
 • Szybkie wyszukiwanie na liście towarów,
 • Możliwość filtrowania po dowolnej kolumnie danych,
 • Predefiniowany filtr po grupach towarowych,
 • Wyświetlanie danych szczegółowych dla każdego towaru,
 • Informacja o stanie towarów w wybranych magazynach,
 • Przypisanie typu cen towarów do konkretnego kontrahenta,
 • Dostęp do aktualnych cen, promocji, historii zamówień oraz płatności dla każdego kontrahenta,
 • Możliwość ustawienia ceny minimalnej, marży minimalnej oraz rabatu maksymalnego,
 • Możliwość wyszukiwania głosowego oraz po kodzie kreskowym,
 • Obsługa promocji pakietowych (stałych i elastycznych),
 • Obsługa cech towarów,
 • Kontrola ceny minimalnej.

Rozrachunki:

 • Przeglądanie listy dokumentów niezapłaconych,
 • Możliwość filtrowania dokumentów,
 • Możliwość zbiorczego rozliczania dokumentów,
 • Możliwość częściowego rozliczenia dokumentu.

Firmy:

 • Obsługa wielu firm / oddziałów,
 • Możliwość dodania, edycji oraz usunięcia firmy / oddziału.

Wiadomości:

 • Możliwość przesyłania wiadomości oraz dowolnego pliku z serwera na urządzenie mobilne.

Raporty:

 • Generowanie raportów: dzienny, miesięczny, roczny oraz z dowolnego przedziału czasowego,
 • Drukowanie raportów,
 • Drukowanie raportów fiskalnych.

eSale Android - Dokumenty

eSale Android - Nowy kontrahent

eSale Android - Towary

eSale Android - Raporty