Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Pytanie: Nie mogę zainstalować aplikacji. Po pobraniu pliku ze strony firmy Mayer s.c. wyświetlany jest komunikat: "Instalacja zablokowana. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenie jest skonfigurowane tak, aby blokowało instalowanie aplikacji niepochodzących ze sklepu".

Odpowiedź: Proszę wejść do ustawień systemu Android (Menu > Ustawienia) i w pozycji Zabezpieczenia (Android 4.0 i nowsze) lub w Aplikacje (starsze wersje Android) zaznaczyć opcję: Nieznane źródła.

Pytanie: Jak zaktualizować aplikację eSale do nowej wersji?

Odpowiedź: Z poziomu ekranu głównego aplikacji eSale (lista modułów) należy nacisnąć sprzętowy przycisk MENU (lub przycisk z trzema kropkami, wyświetlany bezpośrednio na ekranie), a następnie wybrać pozycję menu z napisem: Aktualizacja. Program wyszuka dostępne aktualizacje i jeżeli są takowe, zaproponuje ich pobranie. Po pobraniu aktualizacji, eSale uruchamia osobny instalator, który pyta użytkownika o zezwolenie na instalację aplikacji. Należy potwierdzić tą operację i po jej zakończeniu nacisnąć przycisk Otwórz. Po wykonaniu tych czynności, aplikacja powinna mieć nowy numer wersji. Patrz: Jak zaktualizować eSale?

Pytanie: Podczas aktualizacji aplikacji wyświetlany jest komunikat: "Aplikacja nie została zainstalowana. Zainstalowano już pakiet o tej samej nazwie z innym podpisem".

Odpowiedź: Prawdopodobnie aplikacja jest aktualizowana z wersji starszej niż 1.0.9.0, w której to pakiet instalacyjny był podpisany innym certyfikatem niż aktualnie stosowany. Należy utworzyć kopię bezpieczeństwa danych i ustawień, a następnie całkowicie odinstalować aplikację i zainstalować nową wersję. Po zainstalowaniu nowej wersji, należy przywrócić dane oraz ustawienia z wykonanej wcześniej kopii bezpieczeństwa.

Pytanie: Po aktualizacji aplikacji i naciśnięciu ikony eSale na ekranie głównym (pulpicie) aplikacja nie jest uruchamiana. Zamiast tego wyświetlany jest komunikat: "Aplikacja nie została zainstalowana".

Odpowiedź: Skrót do aplikacji jest nieprawidłowy. Należy usunąć go poprzez dłuższe przyciśnięcie ikony eSale i przeniesienie jej do pojawiającego się obszaru / ikony kosza z podpisem Usuń. Aplikację zawsze można uruchomić z poziomu ekranu głównego poprzez przejście do listy aplikacji (przycisk Aplikacje) i naciśnięcie ikony aplikacji eSale.

Pytanie: Nie mogę wysłać lub odebrać danych. Wyświetlany jest komunikat: "Brak połączenia sieciowego".

Odpowiedź: Dany komunikat oznacza, że aktualnie urządzenie nie ma dostępu do zasobów sieciowych (wolnych szczelin GSM) w danym rejonie. Objawia się to także brakiem możliwości otworzenia dowolnej strony internetowej w przeglądarce. Proszę zmienić lokalizację i spróbować ponownie. Gdyby problem występował dalej, proszę skontaktować się ze swoim operatorem lub dostawcą internetowym, celem sprawdzenia ustawień urządzenia.

Pytanie: Podczas wysyłania lub odbierania danych na liście pojawia się informacja: "Błąd: łączenie z serwerem" lub "Błąd: brak połączenia", po czym komunikacja zostaje przerwana.

Odpowiedź: Dany komunikat oznacza, że serwer z systemem centralnym (pakietem eSuite) nie został włączony lub żaden użytkownik nie jest na nim zalogowany. Proszę upewnić się, że komputer na którym działa oprogramowanie firmy Mayer s.c. jest uruchomiony oraz że co najmniej jeden użytkownik jest na nim zalogowany.

Pytanie: Będąc u mojego klienta i korzystając z jego sieci WiFi nie jestem w stanie wysłać ani odebrać danych. Podobnie w hotspotach niektórych restauracji i sklepów .

Odpowiedź: Sieć (a dokładnie - router) do której podłączono urządzenie nie postada otwartych portów, potrzebnych do komunikacji z systemem centralnym. Komunikacja przez sieć WiFi możliwa jest tylko w oddziale firmy, gdzie został zainstalowany pakiet eSuite lub w pełni otwartej sieci (open hotspot).