Korzystanie z funkcji opakowania Subiekt/Navireo

Aby korzystać z obsługi opakowań zbiorczych należy w Subiekcie/Navireo dla danego towaru wprowadzić w zakładce „Miary”  na liście „Dodatkowe j.m.” przelicznik dla opakowania zbiorczego :

 

 

I oznaczyć jako „Jednostka porównawcza” (oznaczenie takie może mieć tylko jedna dodatkowa j.m., dlatego korzystamy z tego znacznika aby pobrać tylko jeden przelicznik)

 

 

Po ustaleniu przeliczników opakowań zbiorczych dla odpowiednich towarów należy odebrać dane w eSale.

Po wykonaniu tej czynności można korzystać z jednostek opakowań zbiorczych przy specyfikacji ilości zamawianego towaru.

Jeśli przykładowo dla jakiegoś towaru przelicznik wynosi 12 szt., to możemy wprowadzić w polu ILOSC liczbę 12 lub w polu OPAKOWAŃ liczbę 1 co spowoduje automatyczne wprowadzeniem w pole ILOSC liczby 12 (oczywiście możemy wpisać większą liczbe OPAKOWAN i wtedy system odpowiednio przeliczy ILOSC).

 

 

Należy przy tym pamiętać, że jeśli dany towar nie posiada zdefiniowanej ilości w opakowaniu,  to automatycznie zostanie ustalony przelicznik 1, czyli liczba opakowań jest tożsama z liczbą jednostek podstawowych.

Pamiętać też należy, że system korzysta wyłącznie z cen ustalonych dla podstawowej jednostki dla towaru, nigdy nie przeliczając jej na cenę za opakowanie!  Przeliczane są tylko jednostki, ale nie ceny!